Ermenek Mustafa-Ayşe Karpuzcu İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Hatice DEMİREL - Kütüphane Müdürü ( Ankara'da - Geçici Görevli )
Murat İŞLEK  - Kütüphaneci   
Ali Benli  -  Bilgisayar İşletmeni